Uutiset / News

25.9.2020

ERIKOISNÄYTTELYIDEN AIKATAULUT OVAT JULKAISTU SYYSPÄIVIEN SIVUILLE

6.8.2020

TIEDOTE: LAPPALAISKOIRAT RY SYYSPÄIVÄT 2.-4.10.2020

Lappalaiskoirat ry syyspäivät järjestetään Messilässä, Hollolassa 2.-4.10.2020 (HUOM! Paikka vaihtunut!).

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.10. klo 18.00. Kokouspaikkana Messilän Kartano, Messiläntie 308, 15980 Messilä.

Keväältä siirtynyt pääerikoisnäyttely pidetään lauantaina 3.10.2020.

Syyserikoisnäyttely pidetään sunnuntaina 4.10.2020.

Toko-mestaruuskokeen aika ja paikka varmistuu myöhemmin.

Noudatamme tapahtumassa Suomen hallituksen, THL:n ja Suomen Kennelliiton hygieniaohjeistuksia yleisötapahtumien järjestämisestä, ja tämä vaikuttaa joihinkin käytännön järjestelyihin, joista tiedotamme tarkemmin lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittautuminen näyttelyihin avautuu tänään. Alkuperäisen keväterikoisnäyttelyn ilmoittautumiset, joita ei ole peruttu, siirtyvät automaattisesti lauantain näyttelyyn.

Symposiumille ja juhlaillalliselle suunnitellaan uutta ajankohtaa ja paikkaa ensi vuodelle. Niistä tiedotetaan lisää myöhemmin.

———————————————————–

Information about Lapphund Club Of Finland Specialty shows 2.10.-4.10.2020

The specialty show weekend of the Lapphund Club Of Finland will be held in Messilä, Hollola on October 2-4, 2020 (NOTE! Place changed!).

The association’s regular autumn meeting will be held on Friday 2.10. at 6 p.m. The meeting place is Messilän Kartano, Messiläntie 308, 15980 Messilä.

The main 50-years specialty show, which has moved from spring, will be held on Saturday, October 3, 2020.

The autumn specialty show will be held on Sunday, October 4, 2020.

The time and place of the Obedience Championship trial will be confirmed later.

At the event, we follow the hygiene guidelines of the Finnish government, THL and the Finnish Kennel Club for organizing public events, and this affects some practical arrangements, which we will inform you about in more detail.

Registration for the exhibitions will open today. Registrations for the original spring special show that have not been canceled are automatically moved to Saturday’s show.

A new time and place for next year is planned for the symposium and 50-years anniversary dinner. They will be announced later.


25.3.2020

Tiedote
Lappalaiskoirien erikoisnäyttely
Hyvät näytteilleasettajat jos olette ilmoittaneet koiranne lappalaiskoirien erikoisnäyttelyyn, jonka alkuperäinen päivämäärä oli 29.3.2020
Näyttely on siirretty, uusi päivämäärä on 3.10.2020.
Siirrossa näyttelyyn ilmoitetut koirat siirtyvät uudelle päivämäärälle automaattisesti.
Luokat siirtyvät automaattisesti, mikäli koiralla on vain yksi luokka missä se voi ikänsä puolesta kilpailla. Esimerkiksi pentuluokan koira siirtyy junioreihin. Mikäli koiralla on oikeus kilpailla useassa luokassa tai mikäli sinulla on kysyttävää muissa luokkamuutoksiin liittyvissä asioissa niin voit olla yhteydessä info@showlink.fi .
Tuomarimuutos
Markku Mähönen on estynyt saapumaan arvostelemaan näyttelyyn, joten hänelle merkityt koirat arvostelee Riitta Lahtovaara.
Peruutukset
Alkuperäiselle näyttelypäivälle tehdyn ilmoittautumisen voi perua 31.5.2020 mennessä. Ilmoittautumismaksusta vähennetään 5€ käsittelykuluja palautuksen yhteydessä.
Lähetä koirasi tiedot, omat yhteystietosi ja tilinumero sekä maksukuitti rahastonhoitajalle osoitteella rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi.
Seuraathan myös erikoisnäyttelyn kotisivuja http://www.lappalaiskoirat50v.com ja yhdistyksen facebook-sivuja.
Ystävällisin terveisin,
Lappalaiskoirat ry:n näyttelytoimikunta
———————————————–
Information about Lapphund Club Of Finland Specialty show
Dear Exhibitors
If you have entered your dog to the Lapphund Specialty Show, which was originally dated 29.3.2020
The exhibition has been moved, the new date is 3.10.2020.
The dogs entered for the show, their entries will be automatically moved to a new date.
Classes are automatically transferred if the dog has only one class where it can compete for age. For example, a puppy dog goes to junior class. If your dog has the right to compete in more than one class or if you have any questions about other changes in the classes, you can contact info@showlink.fi.
Change of judge
Markku Mähönen is unable to judge at the show, so the dogs assigned to him are judged by Riitta Lahtovaara.
Cancellations
Dogs entered for the original show day may be canceled until 31.5.2020. The registration fee will be reduced by € 5 handling fee upon return.
Send details of your entered dog, your contact information and account number and the receipt of original payment to the treasurer of our club, rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi.
Please visit the specialty show website http://www.lappalaiskoirat50v.com and the facebook page of our club for more information.
Best regards,
Show committee of the Lapphund Club Of Finland

12.3.2020

TIEDOTE ROVANIEMEN KEVÄTPÄIVISTÄ 26.3.-29.3.2020
Arvoisat Lappalaiskoirat ry:n jäsenet ja tapahtumaan osallistuvat vieraat.
Suomen hallituksen 12.3.2020 antaman ohjeistuksen mukaan suurten yleisötilaisuuksien järjestämisestä, Lappalaiskoirat Ry on päättänyt peruuttaa vuosikokouksen, erikoisnäyttelyn ja kaikki muut Rovaniemen kevätpäivien 26.3.-29.3.2020 tapahtumat tai siirtää ne mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan.
Seuraamme Suomen Kennelliiton ohjeistusta sekä viranomaisten määräyksiä ja tiedotamme asiasta tarkemmin lähipäivinä lisää.
” Hallituksen suositukset yleisötilaisuuksia varten:
Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.” THL 12.3.2020
Ihmisten terveys ja yhdistyksen vastuullinen toiminta tässä tilanteessa on ensisijaisen tärkeää.
Lappalaiskoirat ry
Sari Laitinen
puheenjohtaja
Tiedustelut asiasta: tiedottaja@lappalaiskoirat.fi
Maksetut illaliskortit:
Illalliskortin hinnan saa takaisin. Hinnasta vähennetään käsittelykustannuksia 3€. Vaihtoehto on käyttää ostettuja illalliskortteja syyserikoisnäyttelyn juhlaillalliseen Vierumäellä. Yhteydenotot: rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi
Maksetut näyttelymaksut: Tiedotamme asiasta lähipäivinä
—————————————————————————
Information about Rovaniemi event (Kevätpäivät) 26.3-29.3
Dear visitors of event and members of Lappalaiskoirat ry,
Finnish goverment has given more information about corona virus today. According to this information, Lappalaiskoirat has decided to cancel the annual meeting, main specialty show and other events of Rovaniemi during 26.3-29.3.2020. It is also possible that events will be organized later.
We will follow The Finnish Kennel Club instructions and Finnish government´s recommendations. We will give you more information as soon as we can.
”Instructions of Finnish government for public events:
The Government recommends that all public events with more than 500 attendees be cancelled until the end of May. Organisers of other events are also advised to consider, based on their risk assessments, whether or not to organise similar events. Finnish Institute for Health and Welfare (THL)
We feel that wellfare of the people and the responsible behavior of the Lappalaiskoirat ry are important in this situation.
Lappalaiskoirat ry
Sari Laitinen
chairperson
More information: tiedottaja@lappalaiskoirat.fi
Paid anniversary dinner tickets:
Price of the ticket will be refunded. 3e of expences is deducted from the price of the ticket upon payment. Paid ticket can be used also in our second anniversary dinner in Autum at Vierumäki.
Please contact our treasurer for refund: rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi
Paid entry fees to specialty show: More information is given in the following days.

12.3.2020

Hei! Olemme saaneet useita kysymyksiä koronavirukseen liittyen. Tarkkailemme tilannetta ja seuraamme viranomaisten määräyksiä. Pyrimme varmistamaan kaikilla mahdollisilla toimenpiteillä, että tuleva tapahtuma olisi turvallinen kaikille osallistujille ja tiedotamme lisää mikäli asiaan tulee muutoksia.
Hi! We have had a lots of questions about corona virus. We follow the situation and obey the orders of authorities. We want to ensure that all our public events are safe. We will keep you informed.

10.3.2020

Symposiumin sivuille on lisätty tapahtuman ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen
Symposium pages have been updated and program & link to registration has been added to the page.


6.2.2020

Talvileirin ohelma lisätty Talvileirin sivuille.


5.1.2020

Lisätietoja kotikoiraluokasta on lisätty Rovaniemen erikoisnäyttelyn sivuille.


More information about Unofficial classes added to the page of Rovaniemi Specialty show.

18.11.2019

Sivut julkaistu. Sivuille tullaan päivittämään tietoja juhlavuoden 2020 tapahtumista ja uutisia tapahtumista.


Pages published. These pages will be updated with information and news of events in 2020.